แนวทางในการใช้งานผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ

338 คนเรียนคอร์สนี้

ในบทนี้ จะพูดถึงแนวทางในการใช้งานผลิตภัณฑ์ พลาสติกชีวภาพ การประยุกต์ใช้งานและวิธีการเลือกใช้พลาสติกชีวภาพมาใช้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงกระบวนการในการจัดการผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ

เนื้อหาหลักสูตร

บทที่ 1 แนวทางในการใช้งานผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ 00:20:00
บทที่ 2 การประยุกต์และการเลือกใช้พลาสติกชีวภาพ 00:23:00
บทที่ 3 แนวทางการจัดการผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ LCA และ End of life options 00:20:00

ความเห็น

ซื้อคอร์สนี้
  • ฟรี
  • 10 วัน
2019 © Online factory check-up
Developed by Plastics Institute Of Thailand

Setup Menus in Admin Panel