• 0( 0 รีวิว )
  74 คนเรียนคอร์สนี้

  การใช้งานสารเติมแต่งพลาสติกนั้น ก็เพื่อให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกออกมาได้อย่างสมบูรณ์มากขึ้น ผลิตได้ง่ายและมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการใช้งาน และมีสีสันที่สวยงาม แต่หากเราต้องการใช้สารเติมแต่งกับพล…

  ฟรี
 • 2( 1 รีวิว )
  73 คนเรียนคอร์สนี้

  เนื้อหาในหัวข้อพลาสติกชีวภาพ จะอธิบายถึงความหมายของพลาสติกชีวภาพ การแยกแยะระหว่างพลาสติกกับพลาสติกชีวภาพ รวมทั้งการจัดประเภทของพลาสติกชีวภาพ ได้แก่ พลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายได้รวดเร็ว และพลาสติกชีวภาพท…

  ฟรี
 • 0( 0 รีวิว )
  103 คนเรียนคอร์สนี้
  ฟรี