สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มของอุตสาหกรรม ชีวภาพของไทยในอนาคต

352 คนเรียนคอร์สนี้
  • สถานการณ์ในปัจจุบันของอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ
  • แนวโน้มการเติมโตในมิติต่าง ๆ
  • ข้อมูลเชิงสถิติ ทั้งในภาพของตลาดโลก และตลาดในประเทศไทย รวมถึงนโยบายและมาตรฐานของรัฐบาลที่ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพในไทย

เนื้อหาหลักสูตร

บทที่ 1 แนวโน้มอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพโลก 00:12:00
บทที่ 2 แนวโน้มอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย 00:18:00
บทที่ 3 มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพและพลาสติกชีวภาพของไทย 00:15:00

ความเห็น

2019 © Online factory check-up
Developed by Plastics Institute Of Thailand

Setup Menus in Admin Panel