การอัดรีดโพรไฟล์พลาสติกชีวภาพ

150 คนเรียนคอร์สนี้

รีวิวของผู้เรียน

2

2
1 ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars1
  • 1 stars0
  1. บทเรียนที่ 3

    2

    VDO เป็นลักษณะของ Injection ไม่ใช่ Extrusion อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้ เนื่องจาก Extrusion Screw จะไม่มีการเคลื่อนที่เหมือนใน injection

เนื้อหาหลักสูตร

บทที่ 1 ส่วนประกอบของเครื่องอัดรีดโพรไฟล์พลาสติกชีวภาพ 00:08:00
บทที่ 2 อุปกรณ์การอัดรีดโพรไฟล์พลาสติกชีวภาพ 00:05:00
บทที่ 3 การดำเนินการและแก้ไขปัญหาในการอัดรีดโพรไฟล์พลาสติกชีวภาพ 00:07:00

ความเห็น

2019 © Online factory check-up
Developed by Plastics Institute Of Thailand

Setup Menus in Admin Panel