มาตรฐานและวิธีการทดสอบการย่อยสลายของพลาสติกชีวภาพและเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์

401 คนเรียนคอร์สนี้

เนื้อหาหลักสูตร

Part 1/6 หลักสูตรมาตรฐานและวิธีการทดสอบการย่อยสลายของพลาสติกชีวภาพและเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ 00:30:00
Part 2/6 หลักสูตรมาตรฐานและวิธีการทดสอบการย่อยสลายของพลาสติกชีวภาพและเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ 00:30:00
Part 3/6 หลักสูตรมาตรฐานและวิธีการทดสอบการย่อยสลายของพลาสติกชีวภาพและเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ 00:30:00
Part 4/6 หลักสูตรมาตรฐานและวิธีการทดสอบการย่อยสลายของพลาสติกชีวภาพและเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ 00:30:00
Part 5/6 หลักสูตรมาตรฐานและวิธีการทดสอบการย่อยสลายของพลาสติกชีวภาพและเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ 00:30:00
Part 6/6 หลักสูตรมาตรฐานและวิธีการทดสอบการย่อยสลายของพลาสติกชีวภาพและเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ 00:30:00

ความเห็น

2019 © Online factory check-up
Developed by Plastics Institute Of Thailand

Setup Menus in Admin Panel