ธุรกิจยุคใหม่ของผลิตภัณฑ์

362 คนเรียนคอร์สนี้

การทำธุรกิจยุคใหม่ผู้ประกอบการจะต้องมีความรู้และความเข้าใจรอบด้าน ตั้งแต่กระบวนการคิดการออกแบบสินค้า โดยใช้กรอบแนวคิดของ Design Thinking การทำโมเดลธุรกิจ การทำการตลาด การหาช่องทางในการขาย การเพิ่มมูลค่าด้วยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ไปจนถึงการทำการตลาดแบบยั่งยืน

เนื้อหาหลักสูตร

บทที่ 1 การออกแบบสินค้าหรือบริการให้มีคุณค่า ด้วยกรอบแนวคิด Design Thinking ตอนที่ 1/2 00:28:00
บทที่ 2 การออกแบบสินค้าหรือบริการให้มีคุณค่า ด้วยกรอบแนวคิด Design Thinking ตอนที่ 2/2 00:24:00
บทที่ 3 Business Model Canvas ตอนที่ 1/3 00:28:00
บทที่ 4 Business Model Canvas ตอนที่ 2/3 00:20:00
บทที่ 5 Business Model Canvas ตอนที่ 3/3 00:18:00
บทที่ 6 ทดสอบตลาดด้วยวิธีออนไลน์ ตอนที่ 1/2 00:17:00
บทที่ 7 ทดสอบตลาดด้วยวิธีออนไลน์ ตอนที่ 2/2 00:17:00
บทที่ 8 การสร้างโอกาสทางธุรกิจ 00:18:00
บทที่ 9 การเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ด้วย Packaging Design 00:15:00
บทที่ 10 Sustainable marketing การตลาดแบบยั่งยืน ตอนที่ 1/2 00:13:00
บทที่ 11 Sustainable marketing การตลาดแบบยั่งยืน ตอนที่ 2/2 00:14:00
บทที่ 12 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ 00:30:00

ความเห็น

ซื้อคอร์สนี้
  • ฟรี
  • 10 วัน
2019 © Online factory check-up
Developed by Plastics Institute Of Thailand

Setup Menus in Admin Panel