ระบบ MRP

49 คนเรียนคอร์สนี้

MRP – Material Resourse Planing คือระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและวางแผนความต้องการวัตถุดิบต่างๆ ในองค์กร โดยมีการนำระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการควบคุมแผนการสั่งซื้อ การส่งมอบสินค้า การจัดการสินค้าคงคลัง และวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ทำให้ผู้ดำเนินงานทราบได้ว่าวัตถุดิบที่มีอยู่สามารถใช้ได้อย่างเพียงพอ ไม่ขาดแคลน จนกระทั่งวางแผนการผลิตและการจัดส่งมอบสินค้าก็เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

รีวิวของผู้เรียน

0

ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

ยังไม่มีรีวิวสำหรับคอร์สนี้

เนื้อหาหลักสูตร

บทที่ 1 ที่มาและความหมายของระบบ MRP 00:04:00
บทที่ 2 องค์ประกอบของระบบ MRP 00:05:00
บทที่ 3 การทำงานของระบบ MRP 00:03:00

ความเห็น

2019 © Online factory check-up
Developed by Plastics Institute Of Thailand

Setup Menus in Admin Panel