วัตถุดิบชีวภาพและเทคโนโลยีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ

358 คนเรียนคอร์สนี้

ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึง พื้นฐานพลาสติกชีวภาพ ที่มาที่ไปตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน คำจำกัดความ ภาพรวมของพลาสติกชีวภาพที่ใช้กันทั่วโลก วัตถุดิบตั้งต้น ห่วงโซ่อุปทานของพลาสติกชีวภาพที่สำคัญ และเทคโนโลยารแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ

เนื้อหาหลักสูตร

บทที่ 1 Bioplastics definition and overview 00:46:00
บทที่ 2 วัตถุดิบตั้งต้น (Feedstocks) 00:25:00
บทที่ 3 ห่วงโซ่อุปทานของพลาสติกชีวภาพที่สำคัญ 00:35:00
บทที่ 4 เทคโนโลยีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ ตอนที่ 1/3 00:30:00
บทที่ 5 เทคโนโลยีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ ตอนที่ 2/3 00:29:00
บทที่ 6 เทคโนโลยีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ ตอนที่ 3/3 00:22:00

ความเห็น

2019 © Online factory check-up
Developed by Plastics Institute Of Thailand

Setup Menus in Admin Panel